Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
bucksherman136

Miksi henkilostovuokraus kannattaa


Henkilöstövuokraus sopii yrityksen muuttuviin tarpeisiin

Henkilöstövuokraus tarkoittaa sitä, että henkilöstövuokrausfirma välittää työntekijöitä työnvoimaa tarvitseville yrityksille. Henkilöstövuokraus työllistymistapana eroaa perinteisestä mallista siten, että työnantajan ja työntekijän välillä on kolmas osapuoli eli henkilöstövuokrausyritys.

Yritys vuokraa työntekijän varsinaiselle työantajalle, mutta työntekijä kuuluu henkilöstövuokrausfirman palkkalistoille.

Järjestely mahdollistaa joustavan työvoiman käytön ja sopii yrityksen erilaisiin tarpeisiin. Henkilöstövuokraus on erinomainen vaihtoehto varsinkin silloin, kun henkilöstön tarve muuttuu nopeasti, tarve on määräaikaista tai sen kestoa on vaikea ennakoida.

Vuokratyöntekijät paikkaavat kausivaihteluita

Tilapäisen työntekijän voi vuokrata henkilöstövuokrausfirmasta esimerkiksi silloin, kun oma osaaja lähtee uusiin tehtäviin ja seuraajan on päästävä perehtymään tehtävään pian. Vuokratyövoimaa voi käyttää paikkaamaan myös kausivaihteluiden aiheuttamia henkilöstötarpeita sekä erilaisia lomia sairaslomasta lähtien.

Vuokratyövoima soveltuu myös selkeästi ajallisesti rajattuihin projekteihin ja kampanjoihin, ylitöiden tasaamiseen tai kun taloon tarvitaan uutta osaamista.

Eri alojen tarpeet

Vuokratyövoimaan turvaudutaan eri aloilla eri syistä. Palvelualoilla vuokratyötä käytetään ruuhkahuippujen tasaamiseen ja kasvaneen palvelutarpeen paikkaamiseen. Myös heikko taloudellinen tilanne saa yritykset kääntymään vuokrausfirmojen puoleen.

Henkilöstövuokraus

Teollisuudessa vuokratyövoiman käyttö liittyy monesti lakisääteisten poissaolojen, kuten vuosilomien ja sairauslomien, korvaamiseen. Lisäksi vuokratyövoimaa saatetaan käyttää yrityksen toiminnan kehittämiseen, jos työvoimaa ei ole muuten riittävästi saatavilla.

Henkilöstövuokrauksen hyödyt

Henkilöstövuokrausfirman avulla yritys saa asiantuntevan työntekijän käyttöönsä juuri silloin, kun häntä tarvitaan. Henkilöstövuokraus mahdollistaa yrityksen toiminnan tehokkuuden ja joustavuuden, sillä se on hyvin joustava tapa palkata työntekijöitä. Vuokratyövoima mahdollistaa nopean reagoinnin muuttuvissa tilanteissa.

Henkilöstövuokraus on vaivatonta, koska laajat ja monivaiheiset hakuprosessit jäävät rekrytoinnista pois. Alan yrityksillä on valmiit tietokannat sopivista työntekijöistä, mikä tekee työvoiman saamisen nopeaksi. Samalla myös tekijöiden osaaminen ja motivaatio on kartoitettu. Tarvittaessa työntekijä voidaan vaihtaa helposti myös toiseen.

Kaiken lisäksi henkilöstövuokraus on yritykselle edullista, koska vain tehdyt työtunnit veloitetaan ja ne pitävät sisällään kaikki työnantajan lakisääteiset kulut.

Myös vuokratyöntekijät viihtyvät työssään. Moni vuokratyöntekijä pitää tärkeänä mahdollisuutta vaikuttaa työaikaansa ja –paikkaansa. Osa vuokratyöntekijöistä siirtyy vakituiseksi työntekijäksi yritykseen vuokrapestinsä päätyttyä. Henkilöstöpalvelut ovat myös hyvä rekrytointikanava yrityksille. Lue lisää: Rekrytointipalvelut.info

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl